skip to Main Content

12-12-2015 127e Jaarvergadering IJsclub Hoogkarspel

UITSTEKEND VERLOPEN 127E LEDENVERGADERING VAN DE IJSCLUB HOOGKARSPEL

Om half drie precies startte zaterdag 12 december de 127e  algemene ledenvergadering van de IJsclub Hoogkarspel. In waren 42 leden aanwezig en daarmee was het clubgebouw van de ijsclub goed gevuld.


P1020219Het werd een gezellige en sfeervolle ledenvergadering onder leiding van de voorzitter Jos Kaarsemaker.

De aanwezige leden betreurden natuurlijk het uitblijven van vorst in de vorige winter. Vaste prik is: Als de jeugd niet kan schaatsen op de landijsbaan vanwege uitblijven vorst, dan mogen de jeugdleden 1 x gratis schaatsen op de kunstijsbaan de Westfries en dat gebeurde dan ook op 8 maart 2015.

Diverse jeugdleden hebben daarvan gebruik gemaakt.

P1020218De notulen en het jaarverslag werden voorgelezen door onze secretaris Marion Mak – Oud en Marion werd onder luid applaus bedankt voor het uitschrijven van de notulen en haar mooie jaarverslag.

De penningmeester Jan Rinkel kon een mooi resultaat laten zien over het afgelopen jaar. De aanwezige leden besloten daarop om de ijsclubcontributie voor het seizoen 2016/2017 te houden zoals het al de laatste jaren is. De penningmeester kreeg van de kascommissie een pluim. Het zag er allemaal prima verzorgd uit en alles klopte als een bus.

 

Tijdens de pauze was er de traditionele verloting. Iedereen ging met een presentje naar huis.P1020215

De leden gingen akkoord met het voorstel van het bestuur om  ten behoeve van de Wielerronde van Hoogkarspel samen te gaan werken met de Stichting Hoogkarspel 700 jaar. Deze stichting kent een  commissie Blauwe Reiger Plein Spektakel onder leiding van Winfried Bakker. Winfried en zijn team  heeft goede plannen om volgend jaar tijdens de Wielerronde van Hoogkarspel op 3 juli 2016 allerlei leuke activiteiten te organiseren op het nieuwe plein voor het gemeentehuis. Het is tevens de bedoeling dat er ’s avonds op het plein een band speelt vanaf 17.00 uur. De IJsclub concentreert zich op de organisatie van de sportactiviteiten van de Wielerronde.  Het randprogramma wordt georganiseerd en uitgevoerd onder leiding van de stichting Hoogkarspel 700.

Het werd na de vergadering nog erg gezellig.
P1020223

Het bestuur wenst langs deze weg alle inwoners van Hoogkarspel fijne feestdagen toe met hopelijk veel meer vorst dan vorig jaar.

 

Back To Top