skip to Main Content

129e  jaarvergadering IJsclub Hoogkarspel, 9 -12-2017 om 14.30 uur

129e  jaarvergadering IJsclub Hoogkarspel

 

Plaats:    Clubgebouw de Deurlouper aan de Sluisweg

Datum:  Zaterdag, 9 december 2017

Tijd:        14.30 uur

 

AGENDA

 

 1.  Opening door de voorzitter
 2. Notulen van de vorige vergadering 10-12-2016
 3. Jaarverslag (Marion Mak-Oud)
 4. Financieel verslag van de penningmeester (Jan Rnkel)
 5. Verslag van de financiele commissie (Joop Musman, Ed Noordeloos en Paul Commandeur)
 6. Benoeming nieuw lid financiele commissie
 7. Vastellen contributies voor het vereningsjaar 1-12-2018/1-12-2019
 8. PAUZE, MET DAARIN DE TRADITIONELE VERLOTING
 9. Bestuursverkiezing
  Periodiek aftredend maar wel herkiesbaar voor 3 jaar zijn:
     Jos Kaarsemaker
     Roland Duijn
     Peter Botman
  Aftredend en niet herkiesbaar zijn:
     Richard Jong
     Jeroen Sinnige
  Nieuw bestuurslid:
    Ronald Slagter
 10. Mededelingen
 11. Rondvraag
 12. Afsluiten door de voorzitter

 

Alle leden zijn van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. U kunt tijdens de rondvraag ideeënen suggesties naar voor brengen. De ijsclub is er namelijk voor U en de gemeenschap van Hooglarspel.

Namens het bestuut van de IJsclub Hoogkarspel

Jos Kaarsemaker, vorzitter

Back To Top