skip to Main Content

130 ste Jaarvergadering IJsclub Hoogkarspel zaterdag 15-12-2018 aanvang 14.30 uur !!!

130e Jaarvergadering IJsclub Hoogkarspel

 

Plaats:        Clubgebouw de Deurlouper aan de Sluisweg

Datum:       Zaterdag, 15 december 2018

Tijd:           14.30 uur  

 

AGENDA

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen van de vorige vergadering 09-12-2017
 3. Jaarverslag (Marion Mak-Oud)
 4. Financieel verslag van de penningmeester (Jan Rinkel)
 5. Verslag van de financiële commissie (Ed Noordeloos en Paul Commandeur)
 6. Benoeming nieuw lid financiële commissie
 7. Vaststellen contributies voor het verenigingsjaar 1-12-2019 / 1-12-2020
 8. PAUZE, MET DAARIN DE TRADITIONELE VERLOTING
 9. Bestuursverkiezing

Periodiek aftredend maar wel herkiesbaar voor 3 jaar zijn:

 • Jan Rinkel
 • Ronneke van Kalsbeek
 • Arjan Mak

Aftredend en niet herkiesbaar

 • Alex Koomen
 1. Toekomstvisie bestuur IJsclub
 2. Mededelingen
 3. Rondvraag
 4. Afsluiten door de voorzitter

 

Alle leden zijn van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. U kunt tijdens de rondvraag ideeën en suggesties naar voor brengen. De ijsclub is er namelijk voor u en de gemeenschap van Hoogkarspel.

 

Namens het bestuur van de ijsclub Hoogkarspel
Jos Kaarsemaker, voorzitter

Back To Top