skip to Main Content

131 ste Jaarvergadering IJsclub Hoogkarspel zaterdag 14-12-2019 aanvang 14.30 uur Plaats: “Odeon “!!!

131e Jaarvergadering IJsclub Hoogkarspel

Plaats:        Odeon van dr. Nuijens          

Datum:       Zaterdag,  14 december 2019          Aanvang vergadering:   14.30 uur  

AGENDA

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen van de vorige vergadering 13-12-2018
 3. Jaarverslag van de secretaris (Marion Mak-Oud)
 4. Financieel verslag van de penningmeester (Jan Rinkel)
 5. Verslag van de financiële commissie (Paul Commandeur Piet Meissen, Jeroen Sinnige)
 6. Benoeming nieuw lid financiële commissie    
 7. Vaststellen contributies voor het verenigingsjaar 1-12-2020 / 1-12-2021
 8. PAUZE, MET DAARIN DE TRADITIONELE VERLOTING
 9. Bestuursverkiezing

Periodiek aftredend maar wel herkiesbaar voor 3 jaar zijn:

 • Marion Mak-Oud         –           Meindert Homan
 • Anneke Kreuk              –           Bianca Bakker          –           Theo Onneweer
 • Verkiezing nieuw bestuurslid: Hans van der Gulik en Annelie Baas
 • Sportcircuit IJsclub Hoogkarspel, stand van zaken, Benodigd 50.000 Euro!  Veiling op 28 februari 2020. Nodig veel kavelsgevers en kavelkopers. aanschrijven fondsen, giften, asfaltplan, obligaties, spaargeld van de club.  
 • Geen sponsors meer maar: Vrienden van de IJsclub Hoogkarspel. Stand van zaken.
 • Organisatiewijze IJsclub Hoogkarspel met ingang van 1 april 2020
 • Overige mededelingen
 • Rondvraag
 • Afsluiten door de voorzitter

Alle leden zijn van harte welkom om deze  jaarvergadering bij te wonen. U kunt tijdens de rondvraag ideeën en suggesties naar voren brengen. De IJsclub is er namelijk voor u en de gemeenschap van Hoogkarspel.


Namens het bestuur van de IJsclub Hoogkarspel

Jos Kaarsemaker, voorzitter                                              Marion Mak – Oud,  secretaris

Back To Top