skip to Main Content

132e (online) Jaarvergadering IJsclub Hoogkarspel

Door Corona kunnen we helaas geen jaarvergadering houden zoals we gewend zijn.  

De Jaarvergadering gaat wel door maar dan digitaal. 

Als lid van de IJsclub kunt op deze jaarvergadering digitaal aanwezig zijn (en via het scherm van uw computer / laptop met elkaar discussiëren, vragen stellen en stemmen).

Vraag per e-mail om een digitale uitnodiging via info@ijsclubhoogkarspel.nl. De betreffende leden krijgen daarop per e-mail een uitnodiging met uitleg om digitaal aanwezig te zijn op 12 december. Wellicht heeft u geen eigen computer maar wilt u de

jaarvergadering wel bijwonen?  Vraag dan iemand uit uw omgeving om u daarbij te helpen.  Uw computer dient te zijn voorzien van Microsoft Office 365.

Tot ziens op 12 december 2020.     

Datum:         Zaterdag, 12 december 2020            Tijd:           14.30 uur   

AGENDA

 1. Opening door de voorzitter Jos Kaarsemaker 
 2. Notulen van de vorige vergadering 14-12-2019 (Marion Mak – Oud) 
 3. Jaarverslag (Marion Mak-Oud)
 4. Financieel verslag van de penningmeester (Jan Rinkel)
 5. Verslag van de financiële commissie (Piet Meissen, Jeroen Sinnige, Joop Musman)
 6. Benoeming nieuw lid financiële commissie   
 7. Vaststellen contributies voor het verenigingsjaar 1-12-2021 / 30-11-2022
 8. Bestuursverkiezing

Periodiek aftredend maar wel herkiesbaar voor 3 jaar zijn:  Jos Kaarsemaker en  Roland Duijn

Aftredend niet herkiesbaar: Peter Botman ( 15 jaar bestuurslid geweest ) en Ronald Slagter ( 3 jaar bestuurslid geweest ) 

 • Mededelingen inzake Sportcircuit Hoogkarspel
  • De officiële tenaamstelling van het terrein aan de Sluisweg 6, 
  • De naam van het clubgebouw 
 • Mededelingen inzake de sport- en speldag voor Hoogkarspel op 20 juni 2021 
 • Digitale rondvraag en afsluiten door de voorzitter 

_________________________________________________________________________________

JAARPROGRAMMA IJSCLUB HOOGKARSPEL 2020 / 2021

12 maanden openstelling Sportcircuit Hoogkarspel *IJsbaan gereed in de winter * Jeugdschaatstrainingen in

Hoorn * zonder Covid: jeugdkienen in de spiritkantine in de voorjaarsvakantie*  drie kienavonden in Bantam in de winter * Jaarvergadering met verloting in ‘Odeon’ 2e zaterdag in dec. *Klaverjasavond in Bantam in feb *

Rondje Hoogkarspel prestatieduurloop in april  * Opening Sportcircuit IJsclub Hoogkarspel in het voorjaar 2021* *Sport- en speldag voor inwoners Hoogkarspel op 20 juni 2021*

Surf eens naar www.ijsclubhoogkarspel.nl of  www.sportcircuithoogkarspel.nl

Back To Top