Ga naar hoofdinhoud

133e Jaarvergadering IJsclub Hoogkarspel 6 mei 19.30u

Locatie: Odeon      Datum: vrijdagavond 6 mei 2022     Tijd: 19.30u  

AGENDA

1. Opening door de voorzitter

2. Notulen van de vorige vergadering 12-12-2020

3. Jaarverslag van de secretaris (Marion Mak-Oud)

4. Financieel verslag van de penningmeester (Jan Rinkel)

5. Verslag van de financiële commissie (Piet Meissen, Jeroen Sinnige, Joop Musman)

6. Benoeming nieuw lid financiële commissie  

7. Vaststellen contributies voor het verenigingsjaar 1-12-2022 / 1-12-2023

8. Uitloten obligaties Sportcircuit

9. PAUZE

10. Bestuursverkiezing:

Periodiek aftredend maar wel herkiesbaar voor 3 jaar zijn:

– Jan Rinkel

– Arjan Mak

– Ronneke van Kalsbeek

Aantredende nieuwe bestuursleden:

– Dennis Visser

– Erik Gerrits

Aftredend en niet verkiesbaar

Jos Kaarsemaker  

11. 1e Sport- en Speldag 2022

12. Mededelingen

13. Rondvraag

14. Benoeming nieuwe voorzitter IJsclub Hoogkarspel

15. Afsluiten door de voorzitter

16. Gezellig nazitten met borreltje en hapje

Alle leden, donateurs en vrienden van de IJsclub zijn van harte welkom.

Namens het bestuur van de ijsclub Hoogkarspel,
Jos Kaarsemaker, voorzitter

Back To Top