Ga naar hoofdinhoud

134e Jaarvergadering IJsclub Hoogkarspel

 

Locatie: Odeon      Datum: vrijdagavond 6 januari2023    Tijd: 19.30 uur   

AGENDA

1. Opening door de voorzitter

2. Notulen van de vorige vergadering 06-05-2022

3. Jaarverslag (Marion Mak-Oud)

4. Financieel verslag van de penningmeester (Jan Rinkel)

5. Verslag van de financiële commissie (Joop Musman, Ed Noordeloos, Piet Meissen)

6. Benoeming nieuw lid financiële commissie   

7. Vaststellen contributies voor het verenigingsjaar 1-12-2023 / 1-12-2024

8. Uitloten obligaties Sportcircuit 

9. PAUZE

10. Bestuursverkiezing

Periodiek aftredend maar wel herkiesbaar voor 3 jaar zijn:

– Marion Mak-Oud

– Anneke Kreuk

– Annelie Baas

11. 1e Sport en Speldag 2023

12. Mededelingen

13. Rondvraag

14. Afsluiten door de voorzitter

15. Gezellig nazitten met borreltje en hapje 

Alle leden, donateurs en vrienden van de IJsclub zijn van harte welkom.

Namens het bestuur van de ijsclub Hoogkarspel
Erik Gerrits, voorzitter

Back To Top