skip to Main Content

Laatste fase Sportcircuit

Bouw Sportcircuit Hoogkarspel in de laatste fase  

Vlak voor de Bouwvak is de baan van het Sportcircuit geasfalteerd, de verlichting rondom de baan aangelegd en het veld voorzien van nieuwe drainage.

Direct na de Bouwvak zal er aan de zuidzijde van het IJsclubgebouw een hekwerk worden geplaatst met een toegangspoort. Verder zullen er nog andere voorzieningen worden aangebracht om te voorkomen dat op de baan gemotoriseerde voertuigen gaan rijden. Dat is echt niet de bedoeling.

Verder zal het nog even duren voordat de richels vanwege de aanleg van de nieuwe drainage op het veld voldoende zijn ingezakt om deze verder op te vullen en het veld vervolgens te vlakken.

Na de zomer wil de ijsclub aan de zuidzijde van de asfaltbaan een strook wilde bloemen inzaaien. Dit op speciaal verzoek van de buren. De overige dijkjes rondom de asfaltstrook zullen worden voorzien van een bodembedekker en van struiken die flink “prikt”. Dit ter voorkoming dat de dijkjes straks worden gebruikt als overloop/-fiets plek.

Er zijn straks twee toegangen voor voetgangers en mensen met een fiets aan de hand. Een vlak langs het clubgebouw en een ander in de noord-oosthoek van het Sportcircuit. Verder is een grote poort die uitsluitend wordt opengesteld na toestemming van de IJsclub.

Op 21 augustus is er om 20.00 uur in ons clubgebouw aan de Sluisweg 6 een informatieavond waarin men de tekeningen van de buitengymtoestellen en de plattegrond daarvan kan bekijken. Goede suggesties zijn zeker nog welkom die avond.  Echter,  we hopen natuurlijk en verwachten dat het gemaakte ontwerp positief zal worden begroet door de aanwezigen.  Plaatsing van de toestellen wordt verwacht half oktober.

Verder zal er straks een start/finish poort over de asfaltstrook worden geplaats aan de noordzijde van het ijsclubgebouw.  Binnenkort kunnen gebruikers bij de ijsclub een chip/tag verkrijgen tegen een bescheiden jaartarief.

Op een TV scherm achter het raam van het clubgebouw worden dan uw rondetijden en die van uw medesporters (met chip) zichtbaar. De software stelt de gebruiker straks in staat om bijvoorbeeld samen competities te creëren met medegebruikers.

Er is een website www.sportcircuithoogkarspel.nl, welke wel al online staat maar nog onder constructie is.

Administratief gezien wordt de laatste hand gelegd aan het gebruikersreglement voor het Sportcircuit Hoogkarspel. Nadat deze samen met de gemeente Drechterland is vastgesteld wordt dit reglement gepubliceerd op bovengenoemde website en zal iedereen duidelijk weten wat de regels zijn op en rondom dit terrein.

Straks zal er een weekrooster actueel worden gehouden op genoemde website zodat gebruikers weten wanneer zij de mogelijkheid hebben om te sporten. Wilt u met regelmaat sporten met een groepje? Geef dit dan door aan admin@sportcircuithoogkarspel.nl

Bij het clubgebouw zullen nog twee water tappunten worden geplaatst voor de sporters en in het clubgebouw zullen nog wat zaken worden vernieuwd en voorzien van een andere “look”.

Zomaar wat zaken waar we mee bezig zijn. Bent u weer op de hoogte.

De IJsclub Hoogkarspel volop in beweging voor de gemeenschap Hoogkarspel.

Tot de volgende keer!

Bestuur IJsclub Hoogkarspel

Back To Top