Ga naar hoofdinhoud

Rente en uitloting obligatielening

Op de uitgestelde ledenvergadering van vrijdag 6 januari 2023 zijn 10 uitgelote obligaties getrokken welke zullen worden uitbetaald.

De getrokken obligatienummers zijn:

                                                                 2020008                                  2020031

                                                                 2020011                                  2020044

                                                                 2020013                                  2020046

                                                                 2020019                                  2020048

                                                                 2020027                                  2020056


De obligaties kunnen tot een maand na trekking in een gesloten envelop voorzien van uw  naam, adres en bankrekeningnr. ingeleverd worden bij de penningmeester J. Rinkel,  Molenwei 29, 1616 SK Hoogkarspel.

Als u zich na deze periode van één maand niet heeft gemeld vervalt het bedrag van het waardepapier aan de IJsclub Hoogkarspel. (zie voorwaarden op de achterzijde van het waardepapier)

Tevens zal de rente over 2022 beschikbaar worden gesteld.

Er wordt pas rente vergoed bij een inschrijving (lees: bezit) van 10 obligaties of meer ofwel vanaf € 500

De staffel is als volgt:

  • € 50 tot € 450 (1 t/m 9 stuks) geen rente
  • € 500 tot € 950 (10 t/m 19 stuks) 1% rentevergoeding
  • Vanaf € 1.000 (20 stuks of meer) 2% rentevergoeding

Rentebetaling vindt plaats aan de bezitter (toonder) van de waardepapieren, die zal zich moeten melden.

Een opgave van de nummers welke per 1 januari 2022 in uw bezit zijn kunt u uiterlijk  9 februari 2023 per e-mail sturen naar info@ijsclubhoogkarspel.nl. Vermeld tevens uw naam en IBAN-nummer.

Bestuur IJsclub Hoogkarspel

9 januari 2023

Back To Top