skip to Main Content

Rente en uitloting obligatie rekening

Op de uitgestelde ledenvergadering van vrijdag 6 mei 2022 zijn 10 uitgelote obligaties

getrokken welke zullen worden uitbetaald.

De getrokken obligatie nummers zijn:

2020004

2020079

2020009

2020082

2020055

2020084

2020057

2020096

2020076

2020100

De obligaties kunnen tot een maand na trekking in een gesloten envelop voorzien van uw

naam, adres en bankrekening nr. ingeleverd worden bij de penningmeester J. Rinkel,

Molenwei 29, 1616 SK Hoogkarspel.

Als u zich na deze periode van één maand niet heeft gemeld vervalt het bedrag van het

waardepapier aan de Ijsclub Hoogkarspel. (zie voorwaarden op de achterzijde van het

waardepapier)

Tevens zal de rente over 2021 beschikbaar worden gesteld.

Er wordt pas rente vergoed bij een inschrijving (lees: bezit) van 10 obligaties of meer

ofwel vanaf € 500

De staffel is als volgt:

 € 50 tot € 450 (1 t/m 9 stuks) geen rente

 € 500 tot € 950 (10 t/m 19 stuks) 1% rente vergoeding

 Vanaf € 1.000 (20 stuks of meer) 2% rente vergoeding

Rente betaling vindt plaats aan de bezitter (toonder) van de waardepapieren,

die zal zich moeten melden.

Een opgave van de nummers welke per 1 januari 2022 in uw bezit zijn kunt u uiterlijk 8 juni per email

sturen naar info@ijsclubhoogkarspel.nl.

Vermeld tevens uw naam en IBAN nummer.

Bestuur IJsclub Hoogkarspel

6 mei 2022

Back To Top