skip to Main Content

Verslag seizoen 2018-2019

VERSLAG VAN DE IJSCLUB HOOGKARSPEL

De ledenloop

Ons seizoen begon met de “ledenloop” in september en oktober.  De straten van Hoogkarspel waren verdeeld onder 25 mensen die gedurende een week of 6 namens de IJsclub alle huizen zijn langsgegaan voor het lidmaatschap van de IJsclub. Ruim 2200 mensen zijn weer lid of donateur geworden. Hiervoor onze dank!  Wij voelen ons daarmee weer gesteund.

Een team van 25 mensen lijkt best veel maar Hoogkarspel groeit snel en de IJsclub wil bij alle huizen langs blijven gaan voor het lidmaatschap van onze club. We willen daarom het team ledenwerving flink uitbreiden.  

We doen hierbij een vurige oproep aan de inwoners van Hoogkarspel om ons te komen helpen. Heeft u belangstelling om ons te helpen, dan kunt u mailen naar info@ijsclubhoogkarspel.nl of bellen naar: 06 – 53578816.  U krijgt dan een “wijk”  van rond de 50 huizen in uw eigen straat en/of buurt.

Jeugdschaatsen

De IJsclub trainde vanaf  half oktober tot half maart weer een 60 tal kinderen  op de kunstijsbaan de Westfries. Iedere zaterdagochtend van 10.00 tot 11.00 werden zij getraind door onze 10 jeugdschaatstrainers.

Op zaterdagavond 16 maart kregen de kinderen hun schaatsdiploma uitgereikt in  zaal Odeon dit in aanwezigheid van vele ouders en grootouders. De koek en zopie werd weer prima verzorgd door Jaap Commandeur en Nico Schouten van dr. Nuijens.

Beau Wagemaker was op deze avond aanwezig om te vertellen over haar afgelopen seizoen in het top marathonschaatsen. Haar verhaal ondersteunde ze met foto’s en een filmpje van een marathonschaatswedstrijd. Beau, bedankt voor je bijdrage. Mooi verhaal en een inspiratie voor de jeugd!

Jos Kaarsemaker, de voorzitter van de IJsclub, bedankte de schaatstrainers voor hun inzet en tijd. Dit jaar waren de volgende trainers actief: Johan Boos, Jesse Drijfhout, Connor Drijfhout, Mieke Blokker, Jurre Hoffer, Malena Bibo, Jan Engelkes,  Bianca Bakker, Anneke Kreuk en Theo Onneweer. Bijzondere aandacht was er voor Jan Engelkes en Anneke Kreuk die beiden al 26 jaar verbonden zijn met het jeugdschaatsen.  

NB:  Sinds 1991 hebben al meer dan 1300 kinderen bij ons het schaatsen geleerd. Gewoon prachtig!  Schaatstraining: een activiteit van de IJsclub Hoogkarspel die bijna 70 jaar geleden begon in de bollenschuur van toenmalig ijsclubvoorzitter Schipper.  Freek Sinnige was toen de enige trainer!  

Kienavonden

Traditiegetrouw organiseert de IJsclub al vele jaren in november, in januari en in maart een kienavond in Bantam.  Inmiddels zijn alle drie avonden weer achter de rug en kunnen Ronneke Van Kalsbeek, Anneke Kreuk en Theo Onneweer van de kaart en kiencommissie van de IJsclub terugkijken op drie druk bezochte en gezellige avonden. 

De leiding van het kienen was weer als vanouds in handen van onze kienmaster Ed Noordeloos bijgestaan door Karin Onneweer. Liënne Noordeloos en Karin Kaarsemaker zochten ook dit jaar weer alle kienprijzen bij elkaar. Ze zijn er wederom weer super in geslaagd om mooie prijzen te verzamelen. Bedankt Karin en Liënne.

Een kienavond bij de IJsclub in Bantam staat garant voor gezelligheid. U krijgt een gratis kop koffie met een lekkere koek en daarbij 2 x een gratis hapje bij uw drankje. We beginnen stipt om half acht en zijn voor elf uur klaar. 9 rondes, 120 prijzen, 4 x een hoofdprijs (boodschappenkar van Albert Heijn). Een gratis “staronde“ met als prijs een zeer goed gevulde mand met boodschappen. 

Kom ook eens meespelen op 8 november 2019, 10 januari 2020 en 13 maart 2020.    

Jeugdkienen

Tijdens de herfstvakantie werd het jeugdkienen weer georganiseerd in het clubgebouw “de Houg” van Spirit. Onder leiding van kienmaster Gerrit Besseling en geassisteerd door Theo Reus was het weer muisstil in de zaal en waren de kinderen volop geconcentreerd om maar geen nummer te missen. Ons bestuurslid Anneke Kreuk had de prijzen weer prima geregeld.  Spirit bedankt voor het ter beschikking stellen van de accommodatie. 

De landijsbaan gereed voor de winter

Half november werd de landijsbaan onder water gezet. We hadden eerst nog wat problemen met de pomp maar toen dat samen met de gemeente was opgelost, was de baan zo onder water. De IJsclub heeft een nieuwe geluidsinstallatie gekocht met nieuwe speakers. Tevens is er een nieuwe borstelveegmachine aangeschaft. De ijsclub was dus klaar voor de winter. Een winter die zich echter niet liet zien dit jaar. (NB: Vorig jaar was de landijsbaan nog drie dagen open). Een korte vorstperiode in januari was net niet genoeg om de baan open te kunnen doen. Een groep jongens had zich dit jaar opgeworpen als de “ijsbaanbewakers”.  Ze zorgden ervoor dat niemand, maar dan ook niemand te vroeg het ijs op zou gaan. Bedankt mannen voor jullie hulp! 

De 129e Algemene ledenvergadering IJsclub Hoogkarspel

Op 15 december vond in clubgebouw “de Deurlôuper” de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Een vol clubgebouw luisterde naar de notulen en het jaarverslag van secretaris Marion Mak-Oud en het financieel verslag van penningmeester Jan Rinkel. Met applaus bedankten de leden Marion en Jan voor hun werk en werden de notulen en het financiële verslag goedgekeurd door de vergadering.  

Voorzitter Jos Kaarsemaker gaf vervolgens aan dat een werkgroep binnen het bestuur zich de afgelopen maanden heeft beziggehouden met het ontwikkelen van een toekomstvisie voor de IJsclub. Deze visie  werd rondgedeeld om met de leden te worden besproken.

In  deze vernieuwde visie ziet het bestuur van de IJsclub er geen toekomst meer in dat de IJsclub de Wielerronde van Hoogkarspel blijft organiseren. Dit door de steeds strengere veiligheidseisen, de stijgende kosten, een stagnerende sponsoropbrengst, de noodzaak van de inzet van nog meer vrijwilligers en bestuurders. Daarbij was vroeger de Wielerronde voor het dorp een feestdag waar de mensen naar uitkeken en waar men zeker bij moest zijn. Heden ten dage wordt de wielerronde omringd door kostbare activiteiten om  mensen te trekken. De mensen komen allang niet meer zozeer voor de wielerronde. Dit jaar zal de 57e Wielerronde van Hoogkarspel nog door de IJsclub Hoogkarspel worden georganiseerd in combinatie met het Blauwe Reiger Plein Spektakel,  georganiseerd door het team van Winfried Bakker.

Zeker niet alle leden konden zich vinden in het besluit van het bestuur om met de Wielerronde te stoppen en dat is begrijpelijk.  Ze vonden en vinden het jammer en dat vindt het bestuur ook.

In de plaats van de Wielerronde wil het bestuur van de IJsclub iets nieuws gaan doen. Het bestuur heeft het voornemen om op de 2e zondag in september 2020 op de landijsbaan in een veilige omgeving een nieuwe sport en speldag voor het dorp (de 58e  ……………)  te organiseren met muziek, een drankje en een hapje. We willen daar dan wederom een nieuwe vaste traditie van maken. Het bestuur is daarover in gesprek met de gemeente en diverse partijen. 

NB:  Het comité Blauwe Reiger Plein Spektakel heeft besloten, door verscherpte normen inzake geluid, veiligheid en verzekeringen, dit jaar voor het laatst op het plein het Spektakel te organiseren. 

Het comité Blauwe Reiger Plein Spektakel gaat samen met de IJsclub op de 2e zondag van september iets leuks gaan organiseren op de landijsbaan. We houden u op de hoogte. 

Met de bus naar de Weissensee

Voor al weer de derde keer werd in januari een reis naar de Weissensee georganiseerd, dit jaar door Arjan Mak, Theo Onneweer en Alex Koomen onder auspiciën van de IJsclub. Een bus vol schaatsliefhebbers reisde weer af naar dit prachtige oord.  Fantastisch weer, goed ijs, mooi hotel, een gezellige groep, prima schaatsprestaties. Tevreden keerde de groep weer naar huis met een blijvende mooie herinnering. Er komt vast een vierde editie.

Klaverjassen met de IJsclub

Op 15 februari was er de traditionele klaverjasavond in Bantam. 48 kaarters genoten van een gezellige kaartavond en iedereen ging met een prijs naar huis. Traditioneel werd de koffie met koek en twee hapjes aangeboden door de IJsclub.  Bestuurslid Ronneke van Kalsbeek had weer voor mooie prijzen gezorgd.

Wat staat ons en u nog te wachten?

24 april:  Het rondje Hoogkarspel

Samen met atletiekverening SAV organiseert de IJsclub de jaarlijkse prestatie hardloopwedstrijd. Jeugd en volwassenen kunnen kiezen voor 1, 2, 3, of 4 rondjes van 2,5 kilometer.  Gewoon leuk om mee te doen.  Zet alvast in uw agenda.  Start 19.15 uur.  inschrijven in ijsclubgebouw vanaf 18.30 uur.

7 juli:  Wielerronde Hoogkarspel / Blauwe Reiger plein Spektakel/HK700

De commissie Wielerronde onder leiding van bestuurslid Arjan Mak is inmiddels druk bezig met de voorbereidingen van de 57e Wielerronde van Hoogkarspel. Dit weer samen met het comité Blauwe Reiger Plein Spektakel onder leiding van Winfried Bakker.

31 augustus: Natzeik estafette op de landijsbaan

In het kader van Hoogkarspel 700 organiseert de IJsclub Hoogkarspel op  zaterdag  31 augustus 2019 op de ijsbaan aan de  Sluisweg een  “Nat Zeik Estafette” van 15.00 tot 17.00 uur.  Zet het alvast in uw agenda.  Speciaal voor deze gelegenheid is de ijsbaan deze dag onder water gezet en staat  de ijsbaan vol met leuke hindernissen.

Het geheel  vormt een uitdagend waterparcours voor jong en oud.

Jawel, je krijgt zeker een nat zeik en je sportkleren en sportschoenen worden zeker nat. Maar het wordt echt leuk om er aan mee te doen. Natuurlijk is het veilig om er aan mee te doen. De beheerder van de Sporthal de Sluis zorgt ervoor dat er twee kleedkamers met douchemogelijkheid in de Sporthal beschikbaar zijn voor de deelnemers.  De kantine de Deurlôuper is open en de IJsclub zorgt voor gezellige muziek tijdens het evenement.

Vorm met je vriend, je broer of zus, je klasgenoot,  je vader  of moeder, een team van 2 personen en doe mee.   Let op: Het is een estafette!!  Na één ronde is het de beurt aan je teamgenoot.  Je komt als team minimaal twee keer aan de beurt.

Je kunt je per mail opgeven via info@ijsclubhoogkarspel.nl   Vermeld de voor- en achternamen van je team, leeftijd en geslacht.

Op basis van de aanmeldingen zullen we een passende “competitie” vormen. Deelnemers worden verder via de mail tijdig geïnformeerd.  Voor iedere deelnemer is er een leuke attentie.

Tot slot

Het bestuur van de IJsclub is en blijft jaarrond actief voor de gemeenschap van Hoogkarspel. Dat is en blijft alleen maar mogelijk met de inzet van de bestuursleden, de vele vrijwilligers, de steun van de sponsors, de vele leden en donateurs en de gemeente Drechterland.   Hiervoor onze dank.

Hoogkarspel 18 april 2019

Bestuur IJsclub Hoogkarspel

Back To Top